Welkom bij Foquest


Estate planning

Estate is het Engelse woord voor nalatenschapsplanning en is gericht op de overheveling en instandhouding van (familie)vermogen. Het doel van Estate planning is dan ook om uw opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hierbij kunnen de volgende aspecten een rol spelen:

test

- Schenkingen;

- Het aanpassen en/of opzetten van een goed (fiscaal) testament;

- Het opzetten, wijzigen of laten vervallen van huwelijkse voorwaarden;

- Het afstemmen van de levensverzekering polissen.

 

Om tot een goede Estate planning te komen, werken wij graag samen met uw gewenste notaris, accountant en/of belastingadviseur.

Contact Form