Welkom bij Foquest


Pensioen

Een pensioen is een tijdelijke of levenslange periodieke uitkering die wordt verkregen in verband met ouderdom, arbeidsongeschiktheid en/of na het overlijden van de partner of één van de ouders. Door het web van wetten en de velen besluiten en regels is het pensioen op dit moment geen gemakkelijk begrip meer. Integendeel, vaak wordt het als een ingewikkelde kwestie ervaren.

test

Om er zeker van te zijn dat u later niet voor verrassingen komt te staan, is het raadzaam uw pensioenregeling met een deskundige te bespreken. Foquest helpt u hier graag bij.

test

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

test

- Pensioenregeling directeur/grootaandeelhouder;

- Pensioenregeling aangeboden door uw werkgever;

- Bijspaarmodule: vrijwillig pensioensparen ter verbetering van de basispensioenregeling;

- Uitruilmogelijkheden van nabestaandenpensioen voor een hoger ouderdomspensioen en vice versa;

- Verdeling van de pensioenrechten tussen de ex-partners in geval van echtscheiding;

- Waardeoverdracht van pensioenaanspraken bij verandering van werkgever.

Contact Form